Dispozitia 14/2024

Privind stabilirea salariului de baza lunar pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bradeanu ,incepand cu luna ianuarie 2024