Dispozitia 137/2023

Privind constituirea si stabilirea componentei comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii ,, Sediu nou pentru Gradinita cu Program Normal , sat Mitropolia , Comuna Bradeanu,judetul Buzau ” cod SMIS 124037