Dispozitia 120/2022

Privind incetarea suplimentului pentru combustibilii solizi/petrolieri ,suplimentului pentru energie electrica lunar, d-nei Nistor Sofia cu domiciliul in comuna Bradeanu , judetul Buzau