Dispozitia 119/2022

Privind incetarea suplimentului pentru combustibilii solizi/petrolieri ,suplimentului pentru energie electrica lunar, d-lui Gidiuta Cristofor Aurel cu domiciliul in comuna Bradeanu , judetul Buzau