Dispozitia 119/2020

Privind delegarea functiei publice de conducere de secretar general al comunei Bradeanu catre d-na Vlad Narcisa-florica ,Referent asistent, in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bradeanu,judetul Buzau