Dispozitia 11/2022

Privind majorarea salariului de baza minim si schimbarea transei de vechime al d-nei Cazan Adriana , persoana platita din fonduri publice