Proces verbal selectie dosare

Avand in vedere dispozitia primarului nr. 243/23.08.2016, comisia stabilita la art. I am procedat la deschiderea dosarelir depuse la Primaria Bradeanu, jud. Buzau in cazul procedurii de selectie parteneri, conform OUG 40/2015, pentru implementarea de proiecte cu finantare nerambursabila, in cadrul POCU, Axa prioritara 4, Obiectivul specific 4.2 Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate (non roma), prin implementarea de masuri integrate.