Proces verbal privind exercitarea dreptului de preemptiune din data de 25.01.2023