Dezbatere publica – Proiecte de hotărâre cu caracter normativ 

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică si art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public, se aduce la cunoştinţă publică faptul că au fost iniţiate următoarele proiecte de hotărâre cu caracter normativ


Fișiere atașate: