Dezbatere publica – Proiect bugetul local pentru anul 2023

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, se aduce la cunoştinţă publică faptul că au fost iniţiate următoarele proiecte de hotărâre cu caracter normativ


Fișiere atașate: