Proces verbal selectie dosare

Avand in vedere dispozitia primarului nr. 243/23.08.2016, comisia stabilita la art. I am procedat la deschiderea dosarelir depuse la Primaria Bradeanu, jud. Buzau in cazul procedurii de selectie parteneri, conform OUG 40/2015, pentru implementarea de proiecte cu finantare nerambursabila, in cadrul POCU, Axa prioritara 4, Obiectivul specific 4.2 Reducerea numarului de … Citeste mai mult