HCL 13/2019

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii „Infiintare Centru de zi, Cantina sociala si Unitate de ingrijire la domiciliu pentru grupul vulnerabil persoane varstnice” Citeste mai mult

HCL 12/2019

privind neasumarea responsabilitatii UAT Comuna Bradeanu, a organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achizitia produselor, precum si a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, aferente Programului pentru scoli al Romaniei, in perioada 2017-2023 Citeste mai mult