Hotărâri de consiliu

TitluDescriereData
HCL 35/2018privind revocarea HCL nr. 20/31.05.2018 privind modificarea si completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Bradeanu, jud. Buzau2018/09/26
HCL 34/2018privind revocarea HCL nr. 14/27.04.2018 privind completarea pozitiei nr. 139 din domeniului public al comunei Bradeanu2018/09/26
HCL 33/2018privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada Octombrie – Decembrie 20182018/09/26
HCL 32/2018privind rectificarea bugetului local al comunei Bradeanu pe anul 2018 si listei de investitii pe anul 20182018/09/26
HCL 31/2018privind aprobarea alocarii unei sume din bugetul local in vederea acordarii unor premii pentru fiecare cuplu de varstnici care implinesc 50 de ani de casatorie neintrerupta, in cursul anului 20182018/09/26
HCL 30/2018privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii „Reabilitare termica Scoala gimnaziala Smirdan, comuna Bradeanu, parter + pod necirculabil”2018/09/11
HCL 29/2018privind aprobare PUZ intravilan sat Smardan, comuna Bradeanu, cv. 5, p239,240,241,241/1, lot 1 „Construire hala si achizitii utilaje productie bricheti din paie”2018/09/11
HCL 28/2018privind aprobarea componentei Consiliului Comunitar Consultativ si a Regulamentului de organizare si functionare al acestuia2018/08/31
HCL 27/2018privind aprobarea platii contizatiei aferente anului 2018 catre „Grupul de Actiune Locala Ecoul Campiei Buzaului”2018/08/31
HCL 26/2018privind acordarea voucherelor de vacanta pentru functionarii publici si personalul contractual din cadul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bradeanu2018/07/31
HCL 25/2018prvind aprobarea infiintarii „Serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare al comunei Bradeanu”2018/07/29
HCL 24/2018privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect2018/06/29
HCL 23/2018privind aprobarea indicatorilor tehnico-economicisi a documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii „Sediu nou pentru gradinita cu program normal, sat Mitropolia, com. Bradeanu, jud. Buzau”2018/06/29
HCL 22/2018privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada Iulie-Septembrie 20182018/06/29
HCL 21/2018privind aprobarea Eratei la Strategia de dezvoltare locala a comunei Bradeanu in perioada 2016-2020, aprobata prin HCL nr. 29 din 30.09.20172018/06/15
HCL 20/2018privind modificarea si completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Bradeanu, jud. Buzau2018/05/31
HCL 19/2018privind aprobarea achizitonarii serviciului de consultanta, asistenta si reprezentare juridica a UAT Bradeanu in Dosarul nr. 569/282/2018 aflat pe rolul Judecatoriei Pogoanele2018/05/31
HCL 18/2018privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect „Reabilitare termica Primaria Comunei Bradeanu, parter + pod circulabil pentru arhivare documente”2018/05/21
HCL 17/2018privind aprobarea indicatorilor tehnico-economicisi a documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii „Extindere, reabilitare, modernizare si echipare Scoala Gimnaziala Bradeanu, com. Bradeanu, jud. Buzau”2018/05/21
HCL 16/2018privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii „Reabilitare termica Primaria Comunei Bradeanu, parter + pod circulabil pentru arhivare documente”2018/05/21
HCL 15/2018privind aprobarea organizarii retelei scolare de invatamant preuniversitar de stat la nivelul comunei Bradeanu, jud. Buzau, pentru anul scolar 2018-20192018/04/27
HCL 14/2018privind completarea pozitiei nr. 139 din Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Bradeanu, jud. Buzau2018/04/27
HCL 13/2018privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada Aprilie-Iunie 20182018/04/27
HCL 12/2018privind aprobarea Strategiei Anuale de Achizitii Publice a comunei Bradeanu in anul 2018 si a Programului anual de achizitii publice a comunei Bradeanu pentru anul 20182018/03/05
HCL 11/2018privind aprobarea situatiilor financiare anuale si a contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli, al comunei Bradeanu, la 31 decembrie 20172018/03/05
HCL 10/2018privind aprobarea formei actualizate Planului de ocuparea a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bradeanu, jud. Buzau, in anul 20182018/03/05
HCL 9/2018privind aprobarea Organigramei, Statului de functii si a numarului de personal din aparatul de specialitate al Primarului comunei Bradeanu, jud. Buzau2018/03/05
HCL 8/2018privind aprobarea achizitonarii serviciului de consultanta, asistenta si reprezentare juridica a UAT Bradeanu in Dosarul nr. 233/114/2018 aflat pe rolul Tribunalului Buzau2018/03/05
HCL 7/2018privind aprobarea realizarii proiectelor din cadrul Programului Operational Regional 2014-20202018/02/19
HCL 6/2018privind aprobarea bugetului local al comunei Bradeanu pe anul 20182018/02/19
HCL 5/2018privind aprobarea inventarului cuprinzand bunuri imobile: terenuri si constructii din domeniul privat al comunei Bradeanu, jud. Buzau2018/01/30
HCL 4/2018privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al comunei Bradeanu2018/01/30
HCL 3/2018privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari ce vor fi efectuate in anul 2018 de catre persoanele apte de munca, beneficiare de ajutor social potrivit legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat.2018/01/30
HCL 2/2018privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bradeanu2018/01/30
HCL 1/2018privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii „Reabilitare termica Scoala gimnaziala Smirdan, comuna Bradeanu, parter + pod necirculabil”2018/01/25
HCL 40/2017privind aprobarea organizarii retelei scolare de invatamant preuniversitar de stat la nivelul comunei Bradeanu, jud. Buzau, pentru anul scolar 2018-20192017/12/04
HCL 39/2017privind modificarea si completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Bradeanu, jud. Buzau2017/12/04
HCL 38/2017privind rectificarea bugetului local al comunei Bradeanu, jud. Buzau pe anul 20172017/12/04
HCL 37/2017privind aprobarea Regulamentului de acordare a prestatiilor financiare exceptionale prevazute in Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea copilului, cu modificarile si completarile ulterioare si a ajutoarelor de urgenta prevazute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare2017/11/29
HCL 36/2017privind rectificarea bugetului local al comunei Bradeanu, jud. Buzau pe anul 20172017/11/09
HCL 35/2017privind aprobarea achizitonarii serviciului de consultanta, asistenta si reprezentare juridica a UAT Bradeanu in Dosarul nr. 3420/114/2017 aflat pe rolul Tribunalului buzau2017/10/30
HCL 34/2017privind implementarea proiectului „Construire teren fotbal – Scoala Gimnaziala Smardan com. Bradeanu, jud. Buzau”2017/10/30
HCL 33/2017privind rectificarea bugetului local al comunei Bradeanu, jud. Buzau pe anul 20172017/10/23
HCL 32/2017privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada Octombrie-Decembrie 20172017/09/30
HCL 31/2017privind rectificarea bugetului local al comunei Bradeanu, jud. Buzau pe anul 20172017/09/30
HCL 30/2017privind aprobarea Programului de imbunatatire a eficientei energetice a comunei Bradeanu pentru perioada 2016-20202017/09/30
HCL 29/2017privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala a comunei Bradeanu pentru perioada 2016-20202017/09/30
HCL 28/2017privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii „Reabilitare termica Scoala gimnaziala Smirdan, Comuna Bradeanu, parter + pod necirculabil”2017/09/30
HCL 27/2017privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii „Reabilitare termica Primaria Comunei Bradeanu, parter + pod circulabil pentru arhivare documente”2017/09/30
HCL 26/2017privind rectificarea bugetului local al comunei Bradeanu, jud. Buzau pe anul 20172017/09/18
HCL 23/2017privind aprobarea realizarii proiectelor din cadrul Programului Operational Regional 2014-20202017/08/09
HCL 22/2017privind preluarea in domeniul privat al comunei Bradeanu a unui imobil teren si constructie situate in str. Culturii nr. 257, sat Bradeanu, comuna Bradeanu, jud. Buzau2017/08/09
HCL 21/2017privind propunerea de initiere a unui proiect de hotarare privind stabilirea procentului indemnizatiei consilierilor locali pentru participarea la sedintele Consiliului local Bradeanu2017/07/26
HCL 20/2017privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalu contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bradeanu2017/07/26
HCL 19/2017privind aprobarea achizitonarii serviciului de consultanta, asistenta si reprezentare juridica a UAT Bradeanu pentru recuperarea prejudiciilor stabilite prin Decizia Curtii de Conturi – Camera de Conturi Buzau nr. 33/02.12.20142017/07/26
HCL 18/2017privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada Iulie-Septembrie 20172017/07/26
HCL 17/2017privind organizarea Simpozionului National „Adela Petre” – Traditii Populare Romanesti si atribuirea denumirii „ADELA PETRE” Colectiei Muzeale Bradeanu2017/06/10
HCL 16/2017privind aprobarea acordarii titului de Cetatean de Onoare al comunei Bradeanu, doamnei Dr. Cretu Mirela2017/06/10
HCL 15/2017privind aprobarea acordarii titului de Cetatean de Onoare al comunei Bradeanu, domnului Pr. Catoi Constantin2017/06/10
HCL 14/2017privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al comunei Bradeanu a unui imobil situat in satul Mitropolia, comuna Bradeanu, jud. Buzau2017/05/31
HCL 13/2017privind aprobarea Normelor de salubrizare ale comunei Bradeanu, jud. Buzau2017/04/28
HCL 12/2017privind aprobarea depozitarii deseurilor inerte rezulate din constructii si demolari2017/04/28
HCL 11/2017privind alegerea Presedintelui de sedinta pentru perioada Aprilie-Iunie 20172017/03/31
HCL 10/2017privind aprobarea achizitionarii serviciului de consultanta, asistenta si reprezentare juridica in dosarul nr. 2522/200/2017, inregistrat pe rolul Judecatoriei Buzau2017/03/31
HCL 9/2017privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Bradeanu pe anul 20172017/03/27
HCL 8/2017privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii „Reabilitare Scoala cu clasele I-VIII Bradeanu, com. Bradeanu, jud. Buzau”2017/03/17
HCL 7/2017privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii „Reabilitare Scoala cu clasele I-VIII Bradeanu, com. Bradeanu, jud. Buzau”2017/03/17
HCL 6/2017privind aprobarea Strategiei Anuale de Achizitii Publice a comunei Bradeanu in anul 20172017/02/28
HCL 5/2017privind aprobarea achizitionarii serviciului de consultanta, asistenta si reprezentare juridica in dosarul nr. 303/200/2017, inregistrat pe rolul Judecatoriei Buzau2017/02/28
HCL 4/2017privind modificarea HCL nr. 24/24.06.2016 privind stabilirea si organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Bradeanu, jud. Buzau, pe principalele domenii de activitate2017/02/28
HCL 3/2017privind aprobarea planurilor de actiuni sau de lucrari de interes local care se vor realiza in anul 2017 de una din persoanele majore apte de munca din familiile, beneficiare de ajutor social2017/01/31
HCL 2/2017privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Nistor Nicoleta, in locul de consilier local devenit vacant ca urmare a demisiei domnului Neagu Gabriel Cosmin2017/01/31
HCL 1/2017privind incetarea mandatului de consilier local al domnului NEAGU Gabriel Cosmin2017/01/31
HCL 47/2016privind modificarea HCL nr. 24/24.06.2016 privind stabilirea si organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului local Bradeanu, jud. Buzau, pe principalele domenii de activitate2016/12/27
HCL 46/2016privind aprobarea organizarii retelei scolare de invatamant preuniversitar de stat la nivelul comunei Bradeanu, jud. Buzau, pentru anul scolar 2017-20182016/12/27
HCL 45/2016privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada Ianuarie-Martie 20172016/12/27
HCL 44/2016privind aprobarea infiintarii unui post contractual de asistent medical comunitar in cadrul Compartimentului de Asistenta sociala, din aparatului de specialitate al primarului comunei Bradeanu, jud. Buzau2016/12/27
HCL 43/2016privind rectificarea bugetului local al comunei Bradeanu, jud. Buzau pe anul 20162016/12/27
HCL 42/2016privind rectificarea bugetului local al comunei Bradeanu, jud. Buzau pe anul 20162016/12/16
HCL 41/2016privind alegerea Viceprimarului comunei Bradeanu, jud. Buzau2016/11/18
HCL 40/2016privind validarea mandatului de consilier al d-nei Darie Maria Irina, in locul de consilier local devenit vacant ca urmare a demisiei d-lui Borcescu Nicolae2016/11/18
HCL 39/2016privind incetarea mandatului de consilier local al d-lui BORCESCU NICOLAE si implicit de Viceprimar al comunei Bradeanu, jud. Buzau2016/11/18
HCL 38/2016privind aprobarea unor masuri/demersuri cu privire la Asociatia de Dezvoltate Intercomunitara „Buzau 2009”2016/10/31
HCL 37/2016privind rectificarea bugetului local al comunei Bradeanu, jud. Buzau pe anul 20162016/10/31
HCL 36/2016privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local Bradeanu in cadrul Consiliului de administratie al Scolii Gimnaziale Bradeanu2016/09/30
HCL 35/2016privind indreptarea unei erori materiale survenite in anexa la HCL nr. 5 din 26.01.2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 20162016/09/30
HCL 34/2016privind aprobarea Planului de ocuparea a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bradeanu, jud. Buzau, pentru anul 20172016/09/30
HCL 33/2016privind rectificarea bugetului local al comunei Bradeanu, jud. Buzau pe anul 20162016/09/30
HCL 32/2016privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile Octombrie – Decembrie2016/09/30
HCL 31/2016privind rectificarea bugetului local al comunei Bradeanu, jud. Buzau pe anul 20162016/08/06
HCL 26/2016privind aprobarea achizitionarii de servicii de audit extern de catre Comuna Bradeanu pentru Primaria Bradeanu2016/07/18
HCL 25/2016cu privire la prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic General al Comunei Bradeanu, jud. Buzau2016/07/18
HCL 24/2016privind stabilirea si organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului local Bradeanu, jud. Buzau, pe principalele domenii de activitate2016/06/24
HCL 23/2016privind alegerea Viceprimarului Comunei Bradeanu, jud. Buzau2016/06/24
HCL 22/2016privind alegerea presedintelui de sedinta2016/06/24
HCL 21/2016privind constituirea Consiliului local al Comunei Bradeanu2016/06/24
HCL 20/2016privind validarea mandatelor consilierilor alesi in Consiliul local al Comunei Bradeanu2016/06/24
HCL 19/2016privind alegerea Comisiei de validare a mandatelor de consilier in Consiliul local al Comunei Bradeanu ale candidatilor alesi la 05 iunie 20162016/06/24
HCL 15/2016privind rectificarea bugetului local al comunei Bradeanu pe anul 20162016/03/31
HCL 10/2016privind aprobarea bugetului local al comunei Bradeanu pe anul 20162016/02/15
HCL 4/2016privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar cu personalitate juridica de pe raza comunei Bradeanu, pentru anul scolar 2015-20162016/01/29
HCL 3/2016privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 20162016/01/29
HCL 2/2016privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Bradeanu2016/01/18

Comments are closed.